Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Energetická gramotnost

Dnes na naší škole proběhly přednášky o energetické gramotnosti vedené Ing. Matoušem Vrzalou. Třídy 1.A a 1.B byly seznámeny s energetickým mixem v ČR, se způsoby výroby elektrické energie – a to jak z obnovitelných, tak i neobnovitelných zdrojů.  

Ing. František Knápek