Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Informace k provozu školy od pondělí 14. března 2022

Žák, který se bude ve škole prezenčně účastnit výuky od pondělí 14. března 2022, nesmí mít příznaky infekčního onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví už NEBUDE povinností pro žáky a zaměstnance školy mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY ANI PŘI VÝUCE.

V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.

Ing. Pavel Zubek, ředitel školy