Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Exkurze – VŠB – TU, katedra geoinformatiky, GIS

Dne 7. 6. 2022 se třída 3.A vydala na návštěvu VŠB-TU. Exkurze probíhala na katedře geoinformatiky pod záštitou Ing. Lucie Orlíkové, Ph.D., přičemž exkurzi vedla Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.. Žáci byli seznámeni s možnostmi GIS (geografický informační systém) s důrazem na propojení s informatikou a telekomunikacemi. V druhé půlce exkurze si žáci vyzkoušeli praktické využití mapových aplikací. Pedagogický doprovod zajistil Ing. František Knápek.