Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Kroužky na domově mládeže

Na domově mládeže fungují v tomto školním roce tyto kroužky:

  • IT kroužek
  • Šachový kroužek
  • Střelecký kroužek
  • Volejbal pro začátečníky
  • Volejbal pro pokročilé
  • Futsal
  • Basketbal
  • Badbinton
  • Stolní tenis
  • Umělecko tvořivý kroužek

Do kroužků se mohou přihlásit i neubytovaní žáci naší školy.

V galerii naleznete aktuální fotodokumentaci.

Mgr. Dagmar Szpandrzyková