Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Silový čtyřboj

Dne 16. 2. 2023 se hoši naší školy zúčastnili I. kola v silovém čtyřboji, které pořádala OA v Mariánských Horách. Naši hoši ve složení Latner, Vymazal, Kopecký Ondřej a Lukáš, Tekeli, Pitel a Brandl se umístili na pěkném 3.místě. Gratulujeme a děkujeme hochům za vzornou reprezentaci naší školy. 

Celkové bodové hodnocení silového čtyřboje (bench press 75% vlastní hmotnosti, trojskok z místa, shyby na doskočné hrazdě, vznosy na doskočné hrazdě) našich hochů: 

  1. Martin Latner 171 bodů (5. místo) 
  2. Zdeněk Vymazal 161,5 b. (7. místo) 
  3. Ondřej Kopecký 124 b. (21. místo) 
  4. Dominik Tekeli 136 b. (15. místo) 
  5. Robin Pitel 159 b. (8. místo) 
  6. Lukáš Kopecký 75,5 b. (29. místo) 
  7. Lukáš Brandl 128,5 b. (19. místo) 

Mgr. Michal Koníček