Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Dne 31. 1. 2023 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Písemné části, která se skládala z poslechu a gramaticko-lexikálního testu, se na naší škole zúčastnilo celkem 30 studentů všech tříd 1. – 3. ročníku. Šest nejlepších postoupilo k ústní části. Soutěžící hovořili na zadané téma a také reagovali na různé otázky poroty. Vítězem soutěže se stal Lukáš Dostál z 2. C, který nás bude reprezentovat i v okresním kole. Na 2. místě se umístila Tereza Bui z 1. C a na 3. místě Viktor Šubják z 2. A.  

První tři místa byla oceněna diplomem a hmotnou cenou – stolní hrou.

Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme! 

Mgr. Božena Wiesnerová