Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Turnaj ve střelbě na domově mládeže

Dne 20.2.2023 se uskutečil na domově mládeže turnaj ve střelbě. Atmosféra byla výborná, střelecké výkony rovněž.

Na 1. místě se umístil Novotný Richard, žák střední školy elektrotechnické v Havířově.

Na 2. místě se umístil Zelenka David, žák naší školy.

Na 3. místě se umístil Pustková Monika, žákyně naší školy, Strakoš Pavel, žák naší školy, Zdeněk Vymazal, žák naší školy.

Někteří z vítězů a účastníků pravidelně navštěvují střelecký kroužek, který se koná vždy v pondělí večer.

Dne 15.3. 2023 a 16.3. 2023 se uskuteční turnaj v badbintonu, dvouhry i čtyřhry.

Tímto srdečně zveme ubytované i neubytované žáky.

Mgr. Dagmar Szpandrzyková