Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby s názvem „Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav“

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby s názvem „Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav“. Bližší informace jsou součásti Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

V případě zájmu bude prohlídka místa plnění – budovy školy – probíhat dne 1.3.2023 od 8:00 do 15:00 hodin. 

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem vyhlášení veřejné zakázky a končí dne 10.3.2023 ve 12:00 hodin. V případě dotazů volejte na číslo 733 615 476.

Obchodní podmínky jsou k dispozici ve formátu zip.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)