Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 oboru IKT.

Pokud Vaše dítě je přijato ke studiu

Gratulujeme! Vyplněný zápisový lístek (nezapomeňte na podpis dítěte) odevzdejte ve škole do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí, tj. do 2. 6. 2023 na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8,00 do 15,30 hod. nebo zasláním poštou.

Důležité upozornění: nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, vzdává se práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče!

Bližší informace o organizaci školního roku obdržíte při odevzdání zápisového lístku.

V případě, že jste se rozhodli odevzdat zápisový lístek na jinou školu, velmi nám pomůžete, když nás o tom budete informovat – telefonicky (596 912 253) nebo e-mailem (sekretariat@teleinformatika.eu).

Pokud Vaše dítě není přijato ke studiu

Nic není ztraceno, stále je šance na přijetí. Žáci, kteří byli přijati k nám, mohli být zároveň přijati i na jinou školu, kterou více preferují. Odevzdají na ní svůj zápisový lístek, a tak se jejich místo uvolní pro Vaše dítě.

Pokud Vaše dítě nebylo přijato pro kapacitu oboru ihned po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu poštou podejte Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu (formulář si můžete stáhnout na našich stránkách – viz níže nebo vyzvednout na sekretariátě školy). Žádost doručte osobně na sekretariát školy nebo jej zašlete na adresu školy (nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí). Při uvolnění místa Vás budeme ihned telefonicky kontaktovat a v případě stálého zájmu o studium na naší škole bude změněno rozhodnutí ředitele a Vaše dítě bude přijato ke studiu.

V případě, že nechcete podávat odvolání proti nepřijetí ke studiu, uvítáme, když nám toto své rozhodnutí telefonicky sdělíte. Usnadníte situaci i dalším uchazečům, kteří čekají dle pořadí na uvolněná místa.

Formulář Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí pro obor IKT.

Datum zveřejnění výsledků přijímacího řízení: 19. 5. 2023 ve 14,00.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)