Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Potravinová sbírka

Naše škola se i letos zapojila do sbírky potravin pro Potravinovou banku při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Žáci a zaměstnanci školy přinesli 180 kilogramů potravin. Velký dík patří všem dárcům za zapojení se do Krajské sbírky potravinové pomoci, která se koná každoročně. Velice si vážíme toho, že nejste lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a že i díky Vaší pomoci se mohla částečně vylepšit životní úroveň potřebným lidem. Výtěžek potravinové sbírky v naší škole bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy předání bude prostřednictvím charitativní organizace, která je řádným členem Potravinové banky v Ostravě, z.s.

Ing. Pavel Zubek