Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

16. ročník regionální soutěže OFFICE 2023

Naše škola se zúčastnila 16. ročníku regionální soutěže OFFICE 2023, která se konala dne 14. prosince 2022 na Mendelově střední škole v Šenově u Nového Jičína. Všichni studenti absolvovali testy v  textovém editoru, tabulkovém procesoru a prezentačním programu. Dále měli studenti možnost zúčastnit se tzv. anglické verze soutěže, kde měli zadání v anglickém jazyce. Tato kategorie byla hodnocena odděleně.

Soutěž probíhala pro všechny studenty v české verzi kancelářského balíku, přičemž samotné zadání úkolů bylo prezentováno buď v českém, nebo v anglickém jazyce. Jednotlivé úlohy byly navrženy tak, aby postupovaly od jednodušších k složitějším, což umožnilo studentům prokázat své znalosti bez uvíznutí na prvních úkolech.

Naší školu reprezentovali tři studenti – dva studenti ze čtvrtého ročníku (Lukáš Ziomek a Jaromír Zajíček) a jeden student ze druhého ročníku (Matěj Rybář). I když naši studenti nestáli na stupních vítězů, pro ně tato událost znamenala nezapomenutelný zážitek. Během soutěže si ověřili své znalosti a dovednosti v softwaru Office 365.

Nyní studenti prvního a druhého ročníku se v rámci předmětů Aplikační software a Informační technologie vyzkoušejí anglickou verzi soutěžních úkolů. Tímto si rozšíří své dovednosti v anglickém jazyce a aplikují je v praxi při praktických cvičeních.

Těšíme se na další rok a plánujeme znovu se zúčastnit soutěže.

Ing. Andrea Svobodová