Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Vánoční dílničky na internátě

Druhou akcí byly vánoční dílničky, které se uskutečnily 27. 11. – 29. 11. ve školní knihovně. Ústředním výrobkem letošních dílen byly papírové hvězdy a papírové baňky. V knihovně se vystřídala téměř všechna děvčata a také mnozí chlapci. Mnohé výrobky z dílniček byly použity při adventním zdobení vstupních a jiných prostor naší školy. Vychovatelkám velmi pomáhala také knihovnice, která vytvořila v knihovně příjemnou vánoční atmosféru a pouštěla koledy.