Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Podpora podnikání na naší škole 

Součástí projektu TPA – inovační centrum pro transformaci vzdělávání, je nabídka celé škály workshopů určených jak pro žáky, kteří působí ve školní firmě, tak pro další zájemce napříč žáků všech ročníků. 

Workshopy podnikání jsou určeny pro žáky školní firmy a zaměřují se na rozvoj sebepoznání, uvědomění si svých silných stránek směrem k podnikání, definování vlastní škály podnikání, formulaci podnikatelských cílů a prostředků k jejich dosažení. Žáci dále absolvují trénink komunikace a kooperace, naučí se definovat svého zákazníka, určit zákaznické potřeby a osvojit si techniky získávání zákazníků a techniky řešení problémů směrem k zákazníkům. Nedílnou součástí celého procesu je seznámení se s marketingovým modulem, tedy definování cílů marketingu, segmentace trhu, SWOT analýza, marketingový mix, výrobní cyklus výrobku, schopnost uplatnění marketingových strategií a také komunikační mix – reklama a podpora prodeje. Po celou dobu jsou žáci podporováni a motivováni k rozvoji svých prezentačních a komunikačních dovedností, k týmové spolupráci a v neposlední řadě také k formulaci svých vlastních myšlenek, názorů a postojů.  

Workshopy podnikání probíhají každý měsíc pod vedením lektorky Ing. Michaely Pawerové. 

Současně absolvují žáci ze školní firmy každý měsíc workshopy zaměřené na potřeby školní firmy pod vedením Ing. Hany Kučové.  

Druhou skupinou jsou žáci, kteří mají zájem o podnikavost a nejsou součástí školní firmy. Pro ně jsou určeny workshopy podnikavosti vedené taktéž Ing. Michaelou Pawerovou, ve kterých se mají možnost seznámit s podobnými tématy jako žáci ze školní firmy a zaměřit se na rozvoj svých podnikatelských dovedností, které by mohli v budoucnu využít při budování vlastního podnikání. Také tyto workshopy probíhají každý měsíc. 

Školní podnikatelské centrum nabízí průběžně celou řadu dalších různě zaměřených workshopů, např. workshopy obchodní angličtiny vedené p. Radimem Kirschnerem, ale také workshopy vedené lektory z řad podnikatelských subjektů. V lednu a únoru 2024 proběhly workshopy s p. Michalem Kričfalušim ze společnosti Mevra nebo p. Jaroslavem Dobrockým, který vede firmu zaměřenou na kamerové systémy a zabezpečovací techniku. V únoru 2024 plánujeme workshop s Ing. Irenou Šaškovou, managerkou mistrovství světa v ledních hokeji, které proběhne v nadcházejícím období v Praze a Ostravě.  

S těmito lektory plánujeme další spolupráci v rámci workshopů jak pro žáky školní firmy, tak pro ostatní skupiny žáků.  

Ing. Radka Šmiřáková