Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 30. 1. 2024 se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Písemná část, která se skládala z poslechu a gramaticko-lexikálního testu, se na naší škole zúčastnilo celkem 25 studentů všech tříd 1. – 3. ročníku. Šest nejlepších postoupilo k ústní části. Tito studenti soutěžili na zadané téma a také reagovali na různé otázky poroty. Vítězkou se stala Terezie Quynh Trang Bui z 2.C, která nás bude 14.2.2024 reprezentovat i v okresním kole. Na 2. místě se umístil Viktor Šubják z 3.A a na třetím Matthias Münch z 1.B

První tři místa byla oceněna diplomem a poukázkou v hodnotě 1500 Kč za první místo, poukázkou v hodnotě 1000 Kč za druhé místo a poukázkou za 500 Kč za třetí místo.

Všem děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Mgr. Božena Wiesnerová