Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 pro obory vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.

Bližší informace viz Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro obor 18-20-M/01 Informační technologie a viz Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro obor 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.

Povinnými přílohami přihlášky ke vzdělávání do oboru 18-20-M/01 Informační technologie jsou scan, fotografie nebo prostá kopie vysvědčení z 8. ročníku ZŠ a výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Povinnými přílohami přihlášky ke vzdělávání do oboru 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie jsou potvrzení o zdravotní způsobilosti a dále scan, fotografie nebo prostá kopie vysvědčení z 8. ročníku ZŠ a výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Vyplněnou přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podejte nejpozději do středy 21. 2. 2024.

Bližší informace k podání přihlášky naleznete zde.

Pracovní doba sekretariátu je v pracovní dny od 8,00 do 15,30 nebo dle telefonické domluvy.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)