Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 pro obor vzdělání 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.

Bližší informace viz Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 pro obor 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie.

Povinnými přílohami přihlášky ke vzdělávání do oboru 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie jsou potvrzení o zdravotní způsobilosti, dále scan, fotografie nebo prostá kopie vysvědčení z 8. ročníku ZŠ a výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z 1. kola přijímacího řízení.

Vyplněnou přihlášku do 2. kola přijímacího řízení podejte nejpozději do pátku 24. 5. 2024.

Bližší informace k podání přihlášky naleznete zde.

Pracovní doba sekretariátu je v pracovní dny od 8,00 do 15,30 nebo dle telefonické domluvy.

Ing. Pavel Zubek (ředitel školy)