Střední škola teleinformatiky, Ostrava, p.o. +420 596 912 253

Maturitní zkouška (obor 26-45-M/01)

Obor: 26-45-M/01 Informační a komunikační technologie

Společná část maturitní zkoušky
Obsahuje 2 povinné zkoušky: Český jazyk a literatura a volitelně Matematika nebo Anglický jazyk

Profilová část maturitní zkoušky
Obsahuje 3 povinné zkoušky: TZOP I., TZOP II. a PZOP